Euskaraz

Txema Egaña

tegana@mondragon.edu                      0034 943714188 (5206)

Txema Egaña Mondragon Unibertsitateko doktorea da Komunikazioan eta Hezkuntzan.  Irakaslea Mondragon Unibertsitateko  Ikus-entzunezko Komunikazioko Graduan eta,  Ekomu eta Berrimet Master Ofizialetan. Hezikom ikertaldeko (Komunikazioa eta Hezkuntza) kidea eta koordinatzailea da, eta HUHEZI Fakultateko Nazioarteko Koordinatzailea.

Ikertzen ditudan gaiak

  • Hezkuntza eta komunikazioa. Informazio-konpetentziak eta konpetentzia digitalak. Gazteak eta komunikabideak.
  • Nazioarteratzea unibertsitatean.

Titulazioak

  • Hezkuntzan eta komunikazioan doktorea.  Mondragon Unibertsitatea, 2010.
  • Dokumentazioan Lizentzia. Universidad Carlos III de Madrid, 2006
  • Informazio Zientzietan Lizentzia. Euskal Herriko Unibertsitatea, 1992

Argitalpenak

Egaña, T.; Bidegain, E.; Zuberogoitia, A. (2013). ¿Cómo buscan información académica en Internet los estudiantes universitarios? Lo que dicen los estudiantes y sus profesores. Edutec: Revista electrónica de tecnología educativa, 43, 1-15.

Egaña, T., Zuberogoitia, A., Pavon, A., Brazo, L. (2012).  ¿Cómo evalúan la información de internet los estudiantes universitarios? Lo que dicen los estudiantes y sus profesores. Edutec: Revista electrónica de tecnología educativa, 42, 1-11.

Egaña, T. (2012). Uso de bibliografía y plagio académico entre los estudiantes universitarios. RUSC: Revista de universidad y sociedad del conocimiento, 9(2), 18-30.

Egaña, T., Zuberogoitia, A., Pavón, A. (2012). Nola bilatzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? Mondragon Unibertsitateko Ikus-entzunezko ikasleen kasua. Tantak: Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza aldizkaria, 24(1).

Egaña, T. (2012). Irakaslearen eta unibertsitatearen rola ikasleen informazio-konpetentzien garapenean. Tantak: Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza aldizkaria, 23(2), 35-64.

Egaña, T. (2011). Bibliografiaren kudeaketa eta plagio akademikoa unibertsitate-ikasleen artean. Uztaro aldizkaria 76, 23-40.

Egaña, T. (2011). Nola identifikatzen dute unibertsitate-ikasleek ikasteko behar duten informazioa eta informazio hori non lor daitekeen? Tantak: Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza aldizkaria, 23(1), 29-62.

Egaña, Txema (2011). Nola ebaluatzen dute Interneteko informazioa unibertsitate-ikasleek? Gogoa aldizkaria 10(1-2), 55-86.

Egaña, T. (2010). Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek? [Doktorego-tesia]. Eskoriatza: Mondragon Unibertsitatea. ISBN: 978-84-693-9646-9 

Egaña, T. (2008).  Informazioa bilatzen konpetenteak dira unibertsitateko ikasleak? Mondragon Unibertsitateko Irakasle Ikasketetako 1. mailako ikasleen kasua. Tantak: Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza aldizkaria, 40, 51-73.

Ikerketa proiektuak

Gaztekom proiektua.  Proiektuak hiru etapa izango ditu: lehenengoan, gazteek berriak zelan kontsumitzen dituzten ikertuko da; Tokikom-eko hedabideen erradiografia zehatza egingo da hurrena; azkenik, Tokikom-eko produktuen eta gazteen interesguneen arteko alderaketa egingo da. Informazio hori izanik, helburua da komunikazio berrikuntzarako laborategian hedabideotan egin daitezkeen hobekuntzak pentsatu, diseinatu eta testatzea.

Kongresuak

Bidegain, E.; Zuberogoitia, A.; Egaña, T. (2014). Euskarazko tokiko hedabideen erradiografia. AE-ICren IV Nazioarteko kongresua “Komunikazio eremuak”. Bilbo, 2014ko urtarilaren 21etik 24ra.

Egaña, T.; Bidegain, E.; Zuberogoitia, A. (2013). Analyzing University Students News Consumption Patterns and Confronting Them with Local Media Provision. 3rd World Journalism Education Congress WJEC-3. Mechelen, Belgium from 3 to 5 July 2013.

Egaña, Txema (2011). ¿Cómo ayudan los profesores universitarios a que sus alumnos sean competentes en la búsqueda, evalaución y selección de información en Internet?. I Congreso Comunicación y Educación: Estrategias de alfabetización mediática. Barcelona, 11 al 13 de Mayo de 2011.

Brazo, l.; Ipiña, N.; Zuberogoitia, A.; Egaña, T. (2011). Digital competences´diagnosis in Higher Education: An overview of the differences between the first female and male digital natives students´technological access in Mondragon Unibertsitatea on two years. INTED2011: International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain) on the 7th, 8th and 9th of March, 2011.

Egaña, Txema (2010, April). University student’s judgments in their information-evaluating process when searching information. European Teacher Education Network Annual Conference, 2010.  Helsinki University, Helsinki (Finland), on the 15th, 16th and 17th of April, 2010.

Egaña, Txema (2009, April). Are Teacher Education students competent when searching information?  European Teacher Education Network Annual Conference, 2009, Ege University, Izmir (Turkey)  on the 23th, 24th and 25th of April, 2009.

Egaña, Txema (2008, Noviembre). ¿Son los estudiantes universitarios competentes buscando información? El caso de estudiantes de primer curso de Magisterio de Mondragon Unibertsitatea.   III congreso internacional de software libre y web 2.0 en Educación y Formación: Prácticas educativas en entornos web 2.0. Leioa, Bizkaia. 19, 20 y 21 de Noviembre de 2008.

Eskarmentua irakaskuntzan

“Informazio-konpetentziak: informazio-zientifikoa eta bibliografia-kudeaketa” ikasgaia Mondragon Unibertsitateko Master Ofizial hauetan: “Hezkuntza Testuinguru Multikultural eta Eleanitzetan (EKOMU)” eta “Hezkuntza erakundeetako berrikuntza didaktiko metodologikoko proiektuen garapen eta kudeaketa” (BERRIMET). 5 ECTS. 2010-

“Ikerketarako metodo kualitatiboak” ikasgaia Mondragon Unibertsitateko Master Ofizial hauetan: “Hezkuntza Testuinguru Multikultural eta Eleanitzetan (EKOMU)” eta “Hezkuntza erakundeetako berrikuntza didaktiko metodologikoko proiektuen garapen eta kudeaketa” (BERRIMET) . 5 ECTS. 2010-

“Informazio-konpetentziak” ikasgaia “Humanitateak eta hezkuntza etorkizuneko erakundeetan“ doktorego-programan, Mondragon Unibertsitatean. 6 kreditu. 2007-2010.

“Informazio-konpetentziak eta konpetentzia digitalak” ikasgaia  Ikus-entzunezko Komunikazioa Graduan, Mondragon Unibertsitatean. 1. mailan 6 ECTS. 2009-

“Informazioa eta dokumentazioa” ikasgaia  Ikus-entzunezko Komunikazioa Lizentzian, Mondragon Unibertsitatean. 2. mailan 6 kreditu. 2008-2010.

“Gestión documental” ikasgaia Antolakuntza Ingeniaritzan, Mondragon Unibertsitatean. 3. mailan 6 kreditu. 2004-2005

“Informazio-konpetentziak” ikasgaia  Irakasletzako Diplomaturan, Mondragon Unibertsitatean. 3. mailan 6 kreditu. 2004-2005.